Szanowni Państwo,


dziękujemy za zainteresowanie badaniem. Udzielone przez Państwa informacje zostaną wykorzystane do przygotowania zbiorczych zestawień dotyczących postaw studentów kierunków inżynierskich związanych z uczestnictwem w rynku pracy. Badanie przeprowadzane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przy życzliwej współpracy zachodniopomorskich uczelni kształcących na kierunkach inżynierskich. Badania mają charakter anonimowy, tzn. udzielane przez Państwa informacje nie będą kojarzone z konkretnymi osobami,
ale posłużą do uogólnień na poziomie całego województwa zachodniopomorskiego lub dla poszczególnych kategorii kierunków.


Ankieta składa się z 20 pytań, czas na jej wypełnienie nie powinien przekroczyć 10 minut.


UWAGA!!! Jeżeli uczestniczyliście już Państwo w niniejszym badaniu, prosimy nie wypełniać ponownie kwestionariusza.

Wojewódzki Urząd Pracy, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
Tel. +48 914256101 | www.wup.pl | sekretariat@wup.pl